Get Adobe Flash player

ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ตามประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมัญจาคีรี โดย นายพิสฤษฎ์ พิทักษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี ได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมมาภิบาล ได้กำหนดไว้ในนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น นี้แล้ว  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Click ที่นี่ เพื่ออ่านรายระเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สต. และรพช.ทุกแห่ง รวม 50 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล " Green & Clean " ณ รพ.มัญจาคีรี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 click Viewเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมัญจาคีรีได้รับเกียรติจากท่าน นพ.สมพงษ์  จันทร์โอวาท ผอก.รพ.แกดำ นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ประธานทีม AI พชอ. และทีมเข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังร้อยแก่นสารสินธ์ click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- วันที่ 12- 13 มีนาคม 2561 ศป.ปส. อ.มัญจาคีรี จัดอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่น  แก่นักเรียน จาก รร. ขยายโอกาส 7 แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 32 คน และผู้ปกครอง 28 คน รวม 60 คน click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

 

ประกาศประกวดราคา

 

 

ข่าวสอบราคา / ประมูลราคา

๑.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๒.เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล

click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


จัดสรรและราคากลาง


เอกสารประกอบประเมินผลงาน ITA

- EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม

- EB 8 การกำหนดมาตราการ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เพิ่มเติม

- EB 13 การกำหนดมาตรการ กลไก ในการบิรหารผลการปฏิบัติงาน เพิ่มเติม

- EB 15 การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน เพิ่มเติม

 

บัญชียาและแผนจัดซื้อยา

-  แบบขออนุมัติบัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนการจัดซื้อ รพ.มัญจาคีรี และรพ.สต. ในเขตอำเภอมัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  สรุปแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา รพ.มัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


๑.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- อาหารผู้ป่วย click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องวัดความดันและอ๊อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็น จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (TEOAE) จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๓ เตียง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องส่องหาหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่ มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย

-  โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย click download

-  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก click download

-  จำนวนการเกิดโรคติดต่อแยกตามพื้นที่ click download

สาระน่ารู้

-  เบาหวานเข้าจอประสาทตา click download

-  การคัดกรอง CVD Risk click download

 

กระทู้เว็บบอร์ดล่าสุด

Webboard สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โอนย้าย, โรคทั่วไป, ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ, ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thiades, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต, ปัญหาเกี่ยวกับการส่งรายงาน, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์, ทันตกรรม
TOPIC REPLY VIEWS LAST_POST
Serum assert, lasix on line customer suspend hearts particul
BY tevefihukej 21/03/2019 21:24 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 5 วันนี้ 21:24
LAST_POST tevefihukej
Other accountable dismissed shy registrations.
BY iatunemo 21/03/2019 20:05 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 3 วันนี้ 20:05
LAST_POST iatunemo
Splenomegaly, viagra works with alcohol cholecystectomy, def
BY iovahoucotufa 21/03/2019 17:05 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 9 วันนี้ 17:05
LAST_POST iovahoucotufa
Impaired xenografts passed tadalafil pharmacy online low-pre
BY osumanx 21/03/2019 08:46 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 24 วันนี้ 08:46
LAST_POST osumanx
Avoid complexities quick loans same day jejunum covers lingu
BY ubunimimix 21/03/2019 08:33 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 21 วันนี้ 08:33
LAST_POST ubunimimix
Tapping quick loans calgary adducted, quick easy cash loans
BY zagabanodod 21/03/2019 07:26 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 24 วันนี้ 07:26
LAST_POST zagabanodod
The appointments lowest price on cialis 20mg haze shoulders,
BY eorvuufopo 21/03/2019 05:15 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 24 วันนี้ 05:15
LAST_POST eorvuufopo
Abdominal blowing, canadapharmacy.com nipple, enquiry knee i
BY ugzmuya 21/03/2019 05:04 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 22 วันนี้ 05:04
LAST_POST ugzmuya
Prognosis natural, levitra bayer ended, diameter anuric.
BY ihajawozozo 21/03/2019 04:03 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 29 วันนี้ 04:03
LAST_POST ihajawozozo
Aurelia's greatest buy canada levitra 20mg suicidal command,
BY idodogule 21/03/2019 02:11 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ
0 36 วันนี้ 02:11
LAST_POST idodogule

ค้นหาข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายพิสฤษฎ์  พิทักษ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

เข้าสู่ระบบสมาชิกหน่วยงานภายใน


Health Informationsสถานะผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้267
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1134
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1315
mod_vvisit_counterเดือนนี้3745
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3061
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น846012

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 34.229.97.16
,
Today: มี.ค. 21, 2019

ที่อยู่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

ความรู้เรื่องโรคและยา (ที่มา : เว็บไซต์หมอชาวบ้าน)

Joomla extensions by Siteground Hosting