Get Adobe Flash player

ประกาศเจตจำนงสุจริต โรงพยาบาลมัญจาคีรี

ตามประกาศเจตจำนงสุจริต จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผุู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในจังหวัดขอนแก่นได้ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ โรงพยาบาลมัญจาคีรี โดย นายครรชิต เจิมจิตรผ่อง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี ได้รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้สำเร็จตามพันธกิจของจังหวัดอย่างมีธรรมมาภิบาล ได้กำหนดไว้ในนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดขอนแก่น นี้แล้ว  click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน Click ที่นี่ เพื่ออ่านรายระเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

- โรงพยาบาลมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 และโรงน้ำแข็งพูนทรัพย์ มัญจาคีรี ร่วมซ้อมแผนการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย "กรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล" ระหว่าวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- สสจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รพ.ร้อยเอ็ด และรพช.ทุกแห่ง รวม 35 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล " Green & Clean " ณ รพ.มัญจาคีรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- โรงพยาบาลจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ใน"พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน"ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลมัญจาคีรีได้รับเกียรติจากท่าน นพ.สมพงษ์  จันทร์โอวาท ผอก.รพ.แกดำ นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ประธานทีม AI พชอ. และทีมเข้าตรวจเยี่ยมเสริมพลังร้อยแก่นสารสินธ์ click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- วันที่ 12- 13 มีนาคม 2561 ศป.ปส. อ.มัญจาคีรี จัดอบรมค่ายครอบครัวอบอุ่น  แก่นักเรียน จาก รร. ขยายโอกาส 7 แห่ง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 32 คน และผู้ปกครอง 28 คน รวม 60 คน click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

บัญชียาและแผนจัดซื้อยา

-  แบบขออนุมัติบัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนการจัดซื้อ รพ.มัญจาคีรี และรพ.สต. ในเขตอำเภอมัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  สรุปแผนจัดซื้อยา รพ.มัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งผลการอนุมัติ

แจ้งผลการอนุมัติ/แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 2560

ขอแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อให้หน่วยบริการได้ดำเนินการตามระเบียบ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจ้งผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ 2561

-  ผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  ผลการอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 ในส่วนงบประมาณ ร้อยละ 20 ระดับจังหวัด และร้อยะละ 10 ระดับ เขต click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

- รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสอบราคา / ประมูลราคา

๑.ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต

ด้วยจังหวัดขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลมัญจาคีรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต จำนวน  ๓,๑๕๐  ครั้ง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๒.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๓.เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกลclick download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๔.ลาดยางมะตอยบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลมัญจาคีรี 574 ตรว.click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๕.เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้ามกรอฟันclick download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๖.ซื้ออ่างล้างมือห้องผ่าตัดclick download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๗.ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานclick download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จัดสรรและราคากลาง

๑.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 เดือน click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบประหยัด  จำนวน  ๑  เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- อาหารผู้ป่วย click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องวัดความดันและอ๊อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็น จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (TEOAE) จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๓ เตียง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องส่องหาหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่ มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย

-  โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย click download

-  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก click download

-  จำนวนการเกิดโรคติดต่อแยกตามพื้นที่ click download

สาระน่ารู้

-  เบาหวานเข้าจอประสาทตา click download

-  การคัดกรอง CVD Risk click download

 

 

รวมภาพร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ของเรา

กระทู้เว็บบอร์ดล่าสุด

Webboard สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โอนย้าย, โรคทั่วไป, ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ, ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thiades, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต, ปัญหาเกี่ยวกับการส่งรายงาน, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์, ทันตกรรม
TOPIC REPLY VIEWS LAST_POST
help make your web perform the job web advertising suggesti
BY Darrellsef 05/07/2018 02:21 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 8 05/07/2018 02:21
LAST_POST Darrellsef
dgpuxbr
BY WilliamNus 05/07/2018 02:21 BOARD ปัญหาเรื่องเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
0 7 05/07/2018 02:21
LAST_POST WilliamNus
Test, just a test
BY Bon 03/07/2018 10:28 BOARD เรื่องทั่วๆไปสำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
0 20 03/07/2018 10:28
LAST_POST Bon
Реальные знакомства взрослых
BY JamesDuent 16/06/2018 18:49 BOARD ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในโปรแกรม Thiades
0 57 16/06/2018 18:49
LAST_POST JamesDuent
Keflex Products Ellimmela
BY Ellsync 15/06/2018 16:44 BOARD ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thiades
0 93 15/06/2018 16:44
LAST_POST Ellsync
start using thise referrals to raise your home
BY Stanleygrell 14/06/2018 03:49 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 58 14/06/2018 03:49
LAST_POST Stanleygrell
go through this kind of part to understand information about
BY CecilKenna 11/06/2018 19:50 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 57 11/06/2018 19:50
LAST_POST CecilKenna
assist on the way to receive nice looking pictures
BY Dennycot 11/06/2018 15:25 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 55 11/06/2018 15:25
LAST_POST Dennycot
ztzipkm
BY JamesWaw 11/06/2018 14:45 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 47 11/06/2018 14:45
LAST_POST JamesWaw
imwvvgq
BY CarlosWat 11/06/2018 14:38 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 53 11/06/2018 14:38
LAST_POST CarlosWat

ค้นหาข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายครรชิต  เจิมจิตรผ่อง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

เข้าสู่ระบบสมาชิกหน่วยงานภายใน


Health Informationsสถานะผู้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้66
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้162
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้424
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว738
mod_vvisit_counterเดือนนี้1991
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5046
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น817259

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 23.20.25.122
,
Today: ก.ค. 18, 2018

ที่อยู่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

ความรู้เรื่องโรคและยา (ที่มา : เว็บไซต์หมอชาวบ้าน)

Joomla extensions by Siteground Hosting