Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

- โรงพยาบาลมัญจาคีรี ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 และโรงน้ำแข็งพูนทรัพย์ มัญจาคีรี ร่วมซ้อมแผนการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย "กรณีก๊าซแอมโมเนียรั่วไหล" ระหว่าวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- สสจ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย รพ.ร้อยเอ็ด และรพช.ทุกแห่ง รวม 35 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล " Green & Clean " ณ รพ.มัญจาคีรี ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

- โรงพยาบาลจัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล ในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 click View เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม

บัญชียาและแผนจัดซื้อยา

-  แบบขออนุมัติบัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนการจัดซื้อ รพ.มัญจาคีรี และรพ.สต. ในเขตอำเภอมัญจาคีรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

-  สรุปแผนจัดซื้อยา รพ.มัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

แจ้งผลการอนุมัติ

แจ้งผลการอนุมัติ/แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

ขอแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อให้หน่วยบริการได้ดำเนินการตามระเบียบ click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวสอบราคา / ประมูลราคา

๑.ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต

ด้วยจังหวัดขอนแก่น  โดยโรงพยาบาลมัญจาคีรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการฟอกไต จำนวน  ๓,๑๕๐  ครั้ง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

๒.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

จัดสรรและราคากลาง

๑.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จำนวน 12 เดือน click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจแบบประหยัด  จำนวน  ๑  เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- อาหารผู้ป่วย click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องวัดความดันและอ๊อกซิเจนในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับรถเข็น จำนวน ๒ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (TEOAE) จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๓ เตียง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องส่องหาหลอดเลือด จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ จำนวน ๑ เครื่อง click download เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่ มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย

-  โรคติดต่อที่เป็นปัญหาพื้นที่มัญจาคีรี - โคกโพธิ์ไชย click download

-  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก click download

-  จำนวนการเกิดโรคติดต่อแยกตามพื้นที่ click download

สาระน่ารู้

-  เบาหวานเข้าจอประสาทตา click download

-  การคัดกรอง CVD Risk click download

 

รวมภาพร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ. ของเรา

กระทู้เว็บบอร์ดล่าสุด

Webboard สอบถามเกี่ยวกับการรับสมัครงาน โอนย้าย, โรคทั่วไป, ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ, ปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Thiades, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต, ปัญหาเกี่ยวกับการส่งรายงาน, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์, ทันตกรรม
TOPIC REPLY VIEWS LAST_POST
tips about utilizing allergy symptoms time in as well as out
BY Williammip 14/01/2018 10:54 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 32 14/01/2018 10:54
LAST_POST Williammip
physical fitness and health in the course of your current ma
BY GregoryPruch 28/11/2017 19:51 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 64 28/11/2017 19:51
LAST_POST GregoryPruch
easy methods to take care of cancers
BY Williammip 28/11/2017 19:51 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 54 28/11/2017 19:51
LAST_POST Williammip
the way to design your home's inside
BY GregoryPruch 27/11/2017 08:14 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 61 27/11/2017 08:14
LAST_POST GregoryPruch
what direction to go with regards to the allergy symptoms st
BY CecilDiz 27/11/2017 08:14 BOARD ปัญหาเรื่องรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
0 70 27/11/2017 08:14
LAST_POST CecilDiz
the final help guide real estate industry for shoppers
BY JeremyBiova 27/11/2017 08:14 BOARD ปัญหาเรื่องเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
0 50 27/11/2017 08:14
LAST_POST JeremyBiova
tricks and tips that charge card people ought to know
BY Jameslassy 27/11/2017 08:14 BOARD ปัญหาเรื่องเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
0 35 27/11/2017 08:14
LAST_POST Jameslassy
the best way to clip coupons to acquire no cost products
BY GregoryPruch 27/11/2017 01:19 BOARD ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในโปรแกรม Thiades
0 62 27/11/2017 01:19
LAST_POST GregoryPruch
will be surgical treatment most effective for you continue
BY CecilDiz 27/11/2017 01:19 BOARD ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในโปรแกรม Thiades
0 46 27/11/2017 01:19
LAST_POST CecilDiz
managing money what you must learn regarding stock exchange
BY JeremyBiova 27/11/2017 01:18 BOARD ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มในโปรแกรม Thiades
0 57 27/11/2017 01:18
LAST_POST JeremyBiova

ค้นหาข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายครรชิต  เจิมจิตรผ่อง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

เข้าสู่ระบบสมาชิกหน่วยงานภายใน


Health Informationsสถานะผู้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้100
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้180
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว587
mod_vvisit_counterเดือนนี้1694
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2870
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น797746

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.226.179.247
,
Today: ม.ค. 23, 2018

ที่อยู่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ

ความรู้เรื่องโรคและยา (ที่มา : เว็บไซต์หมอชาวบ้าน)

Joomla extensions by Siteground Hosting